TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLER

Belediyemizce, tüketicilerin; ekonomik çıkarlarını korumak amacı ile satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ve ücret tarifelerine yönelik denetimler yapmakla birlikte, tüketicileri bilgilendirme ve bilinçlendirme yönünden de çalışmalar yürütülmektedir.

İşyerlerinde denetim yapılırken, işyeri sahiplerine veya yöneticilerine tüketici rehberi verilerek, 6502 sayılı Tüketici Kanunu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Belediyemize gelen tüketici konulu şikâyetler Tüketici Hakları Zabıta Amirliği tarafından öncelikli olarak değerlendirilmekte ve çözüme kavuşturulmaktadır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ve vakit geçirdiği meydanlar ile alışveriş merkezlerine stantlar kurularak tüketici hakları konusunda vatandaşlara bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Eğitim öğretim kurumlarında, sivil toplum kuruluşu olan derneklerde, engelliler ve İSMEK merkezlerinde tüketici hakları konulu seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerlere katılan vatandaşlarımıza, ayıplı mal, hizmet sektörü, garanti şartları, satış sonrası hizmetler, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler (satışlar), kredi kartları, bankacılık hizmetleri, iletişim hizmetleri, fiyat etiketi, tarife listesi ve benzeri konularda tüketici hakları anlatılmaktadır. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve zararlarını tazmin etmek amacı ile belediyemize veya diğer yetkili kurum ve kuruluşlara nasıl müracaat edecekleri de bu seminerler aracılığı ile anlatılmaktadır.

Tüketici Bilgilendirme Faaliyetleri

Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016
Düzenlenen Seminer Sayısı Adet 86 61 184 194 285
Seminerlere Katılan Kişi Sayısı Kişi 8.415 4.090 7.227 9.230 11.205
Dağıtılan Broşür Sayıları Adet 88.003 39.609 45.243 38.500 31.600

Tüketici Masası Faaliyetleri (Adet)

2012 2013 2014 2015 2016
Gelen Şikâyet Sayısı 18.756 23.904 20.563 6.372 7.168
Çözümlenen Şikâyet Sayısı 12.688 15.503 13.116 4.212 4.780
İlgili Birime Yönlendirilen Şikâyet Sayısı 6.068 8.401 7.447 2.160 2.388

Etiket ve Tarife Denetimleri

Satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ve ücret tarifelerine yönelik olarak zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler yapılmakta, üzerlerinde fiyat etiketi veya ücret tarifesi bulundurmayan işyeri ilgilileri hakkında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği tespit tutanağı düzenlenmekte ve idari yaptırım kararı verilmek üzere İstanbul Valiliği’ne gönderilmektedir.

2016 yılında 18.370 adet iş yeri, fiyat tarifesi ve etiketi yönünden denetlenmiş olup, 1.262 adet idari yaptırım tutanağı düzenlenerek, 1.508.185 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Etiket ve Tarife Denetim Faaliyetleri

Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016
Denetlenen İşyeri Adet 28.849 29.313 30.647 29.382 18.370
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 1.333 1.653 1.590 1.801 1.262
İdari Para Cezası TL 454.680 1.197.687 848.347 1.388.815 1.508.185

Video Galeri