Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetleri Engellemeye Yönelik Yapılan Denetimler

Belediyemizin yetki ve sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, sokak, ana yol, yaya kaldırımı gibi kamuya ait ortak kullanım alanlarında ki izinsiz işgallere ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimler ile kentin estetiğini bozan izinsiz işgaller kaldırılmakta ve ilgilileri hakkında yasal işlem yapılmaktadır.

Bu kapsamda 2016 yılında 21.599 adet kayıt dışı ekonomik faaliyet engellenmiştir.

Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetleri Engellemeye Yönelik Denetimler

Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016
Engellenen Kayıtdışı Ekonomik Faaliyet Sayısı Adet 17.025 20.334 24.800 42.537 21.559*
Kaldırılan İşgal Sayısı (Anaarter ve Meydanlar) Adet 10.070 11.141 12.730 13.194 8.370
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 4.973 5.074 5.475 1.461 1.459
İdari Para Cezası TL 407.786 446.512 498.225 146.100 153.095

* Hal ve terminal denetimlerinde 3.649 adet, merkez zabıta amirliklerince yapılan denetimlerde 17.910 adet engellenen kayıtdışı ekonomik faaliyetin toplamıdır.