TÜKETİCİ HAKLARI KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU

Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır.

TÜRÜ

Karikatür Yarışması

AMACI

Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

KAPSAMI

İstanbul ilindeki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul ile lise ve dengi okullardaki öğrencileri kapsamaktadır.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya İstanbul’daki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışma ortaokul 5 – 8 inci sınıflar ve lise ve dengi okulların 9 – 12 nci sınıfları olmak üzere iki kategori de yapılacaktır.
 • Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
 • Karikatürler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Karikatürlerin aslı (orijinali) ve katılım formu okulun resmi yazısı ekinde, elden, posta veya kargo aracılığı ile yarışma sekretaryasına teslim edecektir.
 • Başvuru yolları

İnternet adresi:

zabıta.ibb.istanbul

Sosyal Medya

Whatsapp: 0530 257 08 11- 0533 781 00 94

İnstagram: ibbzabıta

yüklemek suretiyle başvuru yapabilirler.

Posta Adresi:

İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi İBB Edirnekapı Birimleri Eyüp /İST.

 • Elektronik ortamda gönderilen ve, sıralamaya giren veya sergilenmeye değer görülen karikatürlerin “aslı (orijinali) ve Başvuru Formu” yarışma sekretaryasına teslim edilecektir.
 • Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden kurumumuz sorumlu değildir.
 • Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine Tablo-1’de yer alan etikete yer verilecektir.
Tablo-1 Etiket

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI

 • Karikatürlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait olacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğüne aittir.
 • Yarışmaya katılan eserler İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü arşivinde kalacaktır. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü sorumlu değildir.
 • Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

YARIŞMA TAKVİMİ              

Eserlerin Son Teslim Tarihi       : 05 Mart 2018 Pazartesi

Seçici Kurul Değerlendirmesi   : 08-09 Mart 2018 Perşembe / Cuma

Ödül Törenin Düzenlenmesi    : Web sitesinden ilan edilecek

Karikatürlerin Sergilenmesi      : Web sitesinden ilan edilecek

DEĞERLENDİRME

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2 deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki kategoride finale kalan üç eser ile 4 ve 5 incilere mansiyon ödülü verilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
Tablo -2 Değerlendireme Kriterleri

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • ……………………………………… Karikatür Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
 • ……………………………………… Karikatür Dergisi Karikatüristi
 • ……………………………………… Karikatürist
 • ……………………………………… İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi
 • ……………………………………… Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temsilcisi

 

ÖDÜLLER

 • İlköğretim ve lise kategorilerinde ayrı ayrı belirlenecek olan birinci, ikinci ve üçüncüler ile bu öğrencilerin eğitim gördüğü okullara Tablo-3 deki ödüller verilecektir.
Tablo-3 Ödüller

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU

Yarışma sonuçları “https://zabita.ibb.istanbul/ adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

 • Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Başvuru Formu”
 • Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

 • Eserler en geç 05 Mart 2018 pazartesi günü saat 17:00 ye kadar İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü yarışma sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir.
 • Kargo ücreti gönderene aittir.

 ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

Ödül töreninin yeri ve saati İBB Zabıta Daire Başkanlığının “https://zabita.ibb.istanbul/” internet sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca, katılımcılara resmi yazı ile bildirilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI VE İLETİŞİM

İBB Zabıta Daire Başkanlığı

Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tüketici Hakları Zabıta Amirliği

Sinan KALENDER Tüketici Hakları Zabıta Amiri

İBB Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi İBB Edirnekapı Birimleri Eyüp /İST.

Telefon           : 0 212 521 84 65  Dâhili : 663026 – 663027- 663028 – 663030

E-posta           : zabitatuketici@ibb.gov.tr

KATILIM FORMU VE TAHÜTNAME belgesini buradan indirebilirsiniz.