RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİ

İşyerlerinin Ruhsatlandırılması

Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında, belediyemizin sorumluluğunda bulunan alanlardaki işyerlerine, gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere, yolcu ve yük terminallerine, kapalı ve açık otoparklara, her türlü akaryakıt istasyonları ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile doğal gaz (CNG) istasyonlarına ruhsat verme faaliyetleri yürütülmektedir.

Belediyemiz Gayri Sıhhi Müessese (GSM) İnceleme Kurulu tarafından 1. Sınıf GSM’lere, akaryakıt ve LPG/CNG istasyonlarına yönelik; ruhsat ve devir işlemleri, deneme izinleri, avan proje onayları ve uygun bulunmayanlar için değerlendirmeler yapılarak, gerekli kararlar alınmaktadır.

Gayri Sıhhi Müessese (GSM) İnceleme Kurulu İşlemleri (Adet)

  2013 2014 2015 2016 2017
GSM İnceleme Kurulunda Görüşülen Dosya 262 245 357 294 296
Verilen 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Deneme İzni 41 31 47 46 34
Verilen 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı 183 165 258 135 119
Avan Proje Onayı 20 19 19 14 10
Diğer İşlemler (Ruhsat İptali, Uygun Görülmeyenler) 18 30 31 26 62

Ruhsatlandırılan İşyeri Türü ve Sayıları (Adet)

  2013 2014 2015 2016 2017
Birinci Sınıf GSM ve Akaryakıt İstasyonları 183 165 258 208  365
Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri 285 314 331 300  354
Yolcu Terminalleri ve Açık-Kapalı Otoparklar 94 94 84  89 117

DENETİM  FAALİYETLERİ

İşyeri Denetimleri

İş yerlerine yönelik yapılan denetimler kapsamında; Gayrisıhhi ve Sıhhi Müessese Denetimleri, Terminal Denetimleri, Etiket ve Tarife Denetimleri, İş Yeri Sağlık Denetimleri, Hal Denetimleri yapılmaktadır. 2016 yılında Kayıtlı Akaryakıt İstasyonları, Gayrisıhhi ve Sıhhi Müesseselerin tamamına yönelik denetim yapılmıştır.

İş Yeri Denetim Faaliyetleri (Adet)

  2013 2014 2015 2016 2017
Gayrisıhhi ve Sıhhi Müessese Denetimleri 7.437 8.062 7.579 9.075 11.584
Etiket ve Tarife Denetimleri 29.313 30.647 29.382 18.370 26.816
Terminal Denetimleri 4.752 3.267 5.136 3.435 4.011
İş Yeri Sağlık Denetimleri 3.316 3.808 1.545 1.430 2.266
Hal Denetimleri 20.123 34.402 40.481 31.227 28.366

Gayrisıhhi Müessese ve Sıhhi Müessese Denetimleri

Zabıta ve ilgili ruhsat birimi teknik personeli tarafından, gayrisıhhi müesseseler, akaryakıt istasyonları ve sıhhi müesseseler; gerek iş yeri başvuruları ve kurumlardan gelen şikâyetler doğrultusunda, gerekse belediyemiz sorumluluğundaki iş yerlerinde verilen ruhsat şartlarının korunup korunmadığı hususunda denetimler yapılmaktadır.

Denetimler sonucunda da tespit edilen eksikliklerin giderilmesi iş yeri ilgililerinden istenilmekte, ruhsat şartlarını sağlamayan iş yerleri için de faaliyetten men işlemleri uygulanmaktadır.

GSM ve Sıhhi Müessese Denetim Faaliyetleri (Adet)

  2013 2014 2015 2016 2017
Gayrisıhhi Müessese (GSM) ve Akaryakıt İstasyonları 3.877 4.233 3.499 3.175 4.461
Sıhhi Müesseseler 3.560 3.829 4.080 4.377 7.123
Faaliyetten Men Edilen İş Yerleri 226 259 304 588 457

Etiket ve Tarife Denetimleri

Satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ve ücret tarifelerine yönelik olarak zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler yapılmakta, üzerlerinde fiyat etiketi veya ücret tarifesi bulundurmayan işyeri ilgilileri hakkında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği tespit tutanağı düzenlenmekte ve idari yaptırım kararı verilmek üzere İstanbul Valiliği’ne gönderilmektedir.

2016 yılında 18.370 adet iş yeri, fiyat tarifesi ve etiketi yönünden denetlenmiş olup, 1.262 adet idari yaptırım tutanağı düzenlenerek, 1.508.185 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Etiket ve Tarife Denetim Faaliyetleri

  Ölçü 2013 2014 2015 2016 2017
Denetlenen İşyeri Adet 29.313 30.647 29.382 18.370 26.816
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 1.653 1.590 1.801 1.262 1.266
İdari Para Cezası TL 1.197.687 848.347 1.388.815 1.508.185 1.332.152