İlan ve Reklam Elemanları Denetimleri

Belediyemiz görev yetki ve sorumluluk alanlarına konan her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açacağı görüntü kirliliğini engellemek, kent estetiğine katkıda bulunmak amacı ile zabıta ekiplerimizce denetimler yapılmaktadır. Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği gereği izni veya uygunluk görüşü bulunmayan, belediyemizin sorumlu olduğu alanlarda görüntü kirliliği oluşturan ve kent estetiğini olumsuz etkileyen 39.063 adet reklam, ilan ve tanıtım elemanı 2016 yılında zabıta ekiplerimizce kaldırılmıştır. Bu işlemler neticesinde toplam 327.244 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Kaldırılan İlan ve Reklam Eleman Sayıları ve Uygulanan İdari Para Cezaları

Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016
Kaldırılan İlan ve Reklam Elemanı Adet 109.993 133.604 162.974 87.975 39.063
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 1.215 1.382 759 402 476
İdari Para Cezası TL 386.390 453.001 211.692 342.377 359.407