Hal Denetimleri

Belediyemizce meyve ve sebze halinde bulunan işyerleri ile araçlar 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a istinaden denetlenmektedir. Ayrıca su ürünleri halinde satışların kontrolü sağlanarak, aykırı haller için gerekli tutanaklar düzenlenerek, idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Hal içerisinde nizam ve intizam sağlanarak izinsiz işgale ve seyyar satıcılara, dilencilik yapanlara müdahale edilmekte ve hal içerisindeki trafik düzeni sağlanmaktadır. Hal dışında da market, depo ve kamyonların faaliyetleri denetlenmektedir.

Yapılan denetimler sonucu ihlalin türüne göre “Cezalı Hal Rüsum Tutanağı” veya “İdari Para Cezası Tutanağı” düzenlenmekte ve tutanaklar Belediye Encümeni’nde değerlendirilmektedir.

Hal Denetim Faaliyetleri

  Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016
Meyve ve Sebze Hali Hal İçindeki İşyeri ve Araçların Denetim Sayısı Adet 6.341 6.871 10.793 10.814 8.594
Hal Dışında İşletme ve Araç Denetim Sayısı Adet 13.351 13.252 23.609 29.667 22.633
Cezalı Hal Rüsum Tutanak Sayısı Adet 1.131 645 1.780 1.925 1.137
Düzenlenen İdari Yaptırım Karar Tutanak Sayısı Adet 1.464 1.433 1.627 1.146 1.649
Cezalı Olarak Kesilen Hal Rüsum Tutarı TL 2.081.039 909.965 2.060.723 2.446.995 1.645.376
Verilen İdari Para Ceza Tutarı TL 251.470 177.973 349.579 241.767 265.537
Su Ürünleri Hali Düzenlenen Tutanak Sayısı Adet 6 5 6 79 273
Verilen İdari Para Ceza Tutarı TL 5.142 3.881 2.280 33.101 36.210

İş Yeri Sağlık Denetimleri

Belediyemizce 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat doğrultusunda denetimler ve mevzuat hükümlerine uymayan, eksikleri belirlenen işyerleri hakkında da yasal işlemler yapılmaktadır.

İş Yeri Sağlık Denetim Faaliyetleri

Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016
Denetlenen İşyeri Adet 3.007 3.316 3.808 1.545 1.430
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 23 57 118 167 1
İdari Para Cezası TL 3.104 5.298 10.738 15.800 105