Hal Denetimleri

Belediyemizce meyve ve sebze halinde bulunan işyerleri ile araçlar 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a istinaden denetlenmektedir. Ayrıca su ürünleri halinde satışların kontrolü sağlanarak, aykırı haller için gerekli tutanaklar düzenlenerek, idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Hal içerisinde nizam ve intizam sağlanarak izinsiz işgale ve seyyar satıcılara, dilencilik yapanlara müdahale edilmekte ve hal içerisindeki trafik düzeni sağlanmaktadır. Hal dışında da market, depo ve kamyonların faaliyetleri denetlenmektedir.

Yapılan denetimler sonucu ihlalin türüne göre “Cezalı Hal Rüsum Tutanağı” veya “İdari Para Cezası Tutanağı” düzenlenmekte ve tutanaklar Belediye Encümeni’nde değerlendirilmektedir.

Hal Denetim Faaliyetleri

  Ölçü 2013 2014 2015 2016 2017
Meyve ve Sebze Hali Hal İçindeki ve Dışındaki İşyeri ve Araçların Denetim Sayısı

Adet

20.123 34.402 40.481 31.227 28.366
Cezalı Hal Rüsum Tutanak Sayısı Adet 645 1.780 1.925 1.137 869
Düzenlenen İdari Yaptırım Karar Tutanak Sayısı Adet 1.433 1.627 1.146 1.649 1.199
Cezalı Olarak Kesilen Hal Rüsum Tutarı TL 909.965 2.060.723 2.446.995 1.645.376 1.098.175
Verilen İdari Para Ceza Tutarı TL 177.973 349.579 241.767 265.537 388.588
Su Ürünleri Hali Düzenlenen Tutanak Sayısı* Adet 5 6 79 273 217
Verilen İdari Para Ceza Tutarı* TL 3.881 2.280 33.101 36.210 34.498

İş Yeri Sağlık Denetimleri

Belediyemizce 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat doğrultusunda denetimler ve mevzuat hükümlerine uymayan, eksikleri belirlenen işyerleri hakkında da yasal işlemler yapılmaktadır.

İş Yeri Sağlık Denetim Faaliyetleri

  Ölçü 2013 2014 2015 2016 2017
Denetlenen İşyeri Adet 3.316 3.808 1.545 1.430 2.266
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 57 118 167 1 1
İdari Para Cezası TL 5.298 10.738 15.800 105 109