Video Galeri

Dilencilikle Mücadele

Belediyemizin yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde, meydan ve bulvarlarda zabıta ekiplerimiz dilencilere yönelik denetimler yapmaktadır. Vatandaşlarımızın dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33’üncü maddesi gereği idari para cezası verilmekte ve dilencilikten elde etmiş oldukları gelirin mülkiyeti, Belediye Encümen kararı ile kamuya geçirilmektedir.

Dilencilerle Mücadele Denetim Faaliyetleri

Yıllar Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016
Mani Olunan Dilenci Sayısı Kişi 5.266 6.900 7.484 12.563 7.889
Uygulanan İdari Para Cezası TL 416.478 567.160 718.070 507.500 529.935
Mülkiyeti Kamuya Geçirilen TL 35.401 42.646 44.303 78.181 127,123

 

Dergi ve Kitaplarda Kullanılacak QR Code Uzantısı