11.01.1969 Rize doğumlu olan İbrahim KÖSE, 28.03.1995 tarihinde Zabıta Memuru olarak Personel Zabıta Amirliğinde göreve başlamış olup, 15.02.1999 – 09.09.2005 tarihleri arasında çeşitli amirliklerde Zabıta Komiser Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 09.09.2005 – 08.12.2006 tarihleri arasında Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve 15.02.2006 tarihinde Zabıta Komiseri olarak terfi etmiş olup, Müdür Yardımcılığı görevine devam etmiştir. 08.12.2006 – 11.11.2009 tarihleri arasında Anadolu Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yaptı. 11.11.2009 – 27.07.2011 tarihleri arasında Zabıta Tedbir Müdürlüğünde Zabıta Komiseri olarak görev yaptı.
27.07.2011 – 13.08.2014 tarihleri arasında Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan  KÖSE 13.08.2014 tarihinden itibaren ise Avrupa Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yapmaktadır. 22.12.2017 tarihi itibarıyla da Daire Başkan Vekili görevini yerine getirmektedir. İbrahim KÖSE Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Lisans mezunu olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yetki Görev ve Sorumlulukları 

Zabıta Daire Başkanlığının görev ve sorumluları genel hatları aşağıda belirtilmiştir.

Daire Başkanlığının amacı Belediye Başkanlığı tarafından uhdesine verilen Müdürlüklerin koordinasyonu ve işbirliği içinde uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasının temini ile denetimlerinin sağlanmasıdır.

Kendisine bağlı Müdürlüklerin görev ve personel ile ilgili denetimini yapmak,

Kendisine bağlı Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

İşyerlerinin denetimini yaptırmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili
kılındığı hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak
uygulamak,

Başkanlık Makamınca verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapmak,

Kendisine bağlı Müdürlüklerin personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan personel kadrolarını belirlemek, bu konuda ilgili birimlere yazışmalar
yapılmasını sağlamak,

Kendisine bağlı Müdürlüklerin ihtiyaca göre teşkilatlanmasını tespit edip Başkanlık Makamına teklif etmek,

Kendisine bağlı Müdürlüklerin en verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, mevzuat tasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek.

Başkanlık Makamına, bağlı Müdürlüklerin aylık ve yıllık faaliyetleri hakkında
rapor ve brifing vermek,

5393 sayılı Belediye Kanununun 80. maddesine göre İl sınırları içindeki; Akaryakıt, LPG ve CNG Otogaz istasyonlarının ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması,

İl sınırı içindeki yolcu ve yük terminalleri ile kapalı ve açık otoparkların ruhsatlandırılması, (5216 7t md.) ve denetlenmesi,

Belediye mülklerindeki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması, (5216 7d md.)

İl sınırı içindeki tüm 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre 32 İlçe ve 41 beldenin ana arterlerinin denetlenmesi ve her türlü izinsiz işgallerin kaldırılması sağlamak,

İlan Reklam Yönetmeliği hükümleri ve Kentsel Tasarım Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonunun aldığı kararlar uyarınca Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluk alanında bulunan alanlarda İstanbul’un kent estetiğini ve sülietini bozan, görüntü kirliliği yaratan reklam unsurlarının kaldırılmasını ve denetlenmesinin sağlanması,

İstanbul’un Prestij meydanlarında her türlü seyyar faaliyetlerinin ve izinsiz işgallerin kaldırılması ve denetlenmesi,

İstanbul’da bulunan meyve sebze ve su ürünleri hallerinin denetlenmesinin sağlanması,

İstanbul’a araçla giriş yapılan 9 ayrı noktasında kaçak kömür, sebze ve meyve denetiminin sağlanması,

İstanbul deniz sahasında deniz kirliliği yaratan deniz araçlarının denetimlerinin sağlanması,

Bağaziçi Sit alanında kaçak yapılaşma ile ilgili denetimlerin yapılması,

İstanbul’da ikamet eden ve maddi sıkıntı içerisinde bulunan ailelerin ve vatandaşlarının eşyaları ile birlikte memleketlerine intikallerinin sağlanması,

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İstimlak edilen ve ilgili müdürlüklerce yıkım kararı alınan kaçak yapı ve işgallerin yıkım işlemlerinin yapılması,

İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak yıkımlarda, ilgili Belediye Başkanlıklarınca takviye personel, araç ve gereç takviyelerinin yapılmasının sağlanması,

Zabıta Daire Başkanlığı

Sekreterlik  Tel : 0212 449 92 43

Adres : Topçular Mahallesi  Beylerbeyi  caddesi İBB Edirnekapı birimleri Eyüpsultan /İST.

 Zabıta Daire Başkanlığına Bağlı  Müdürlükler:

Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü

Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Zabıta Tedbir Müdürlüğü

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ad Soyad:İbrahim Köse
Görev:Daire Başkan V.
Birim Adı:Zabıta Daire Başkanlığı
Telefon:0212 449 92 43
Santral:0212 449 92 43
Faks:0212 513 71 31
E-posta:E-mail için tıklayın
Adres:Topçular Mahallesi Beylerbeyi caddesi İBB Edirnekapı birimleri Eyüpsultan/İST.